سامانه جابجایی فرهنگیان

به راحتی درخواست جابجایی خود را ثبت کنید
درخواست‌های دیگران را ببنید و از آخرین درخواست‌ها در کانال تلگرامی مطلع شوید

معرفی
سامانه جابجایی فرهنگیان به همکاران فرهنگی سراسر کشور کمک می‌کند متقاضیان جابجایی درون استانی و برون استانی مورد نظر خود را به راحتی جستجو کنند. شما با ثبت درخواست در این سامانه این شانس را خواهید داشت که در نتایج جستجوی گوگل دیده شوید در این صورت شانس دیده شدن درخواست شما و پیدا شدن مورد برای جابجایی افزایش زیادی خواهد یافت.
جستجو
خانه / لیست مناطق زنجان / کد 57

لیست مناطق آموزش و پرورش زنجان به همراه آدرس وب سایت هر کدام از مناطق در این صفحه ارائه شده است. با کلیک بر روی نام هر منطقه وارد وب سایت آموزش و پرورش آن منطقه از زنجان خواهید شد و با کلیک بر روی درخواست‌های ثبت شده روبروی نام هر منطقه، می‌توانید درخواست‌های جابجایی ثبت شده برای آن منطقه را در سامانه جابجایی فرهنگیان مشاهده نمایید.

  تعداد 5 درخواست در این استان ثبت شده است.
 1. اداره کل آموزش و پرورش استان زنجان / کد منطقه 5700    1 درخواست
 2. زنجان ناحیه ۱ / کد منطقه 5701    بدون درخواست
 3. زنجان ناحیه ۲ / کد منطقه 5702    بدون درخواست
 4. طارم / کد منطقه 5705    بدون درخواست
 5. ماه نشان / کد منطقه 5708    بدون درخواست
 6. ابهر / کد منطقه 5711    بدون درخواست
 7. خرمدره / کد منطقه 5712    بدون درخواست
 8. سلطانیه / کد منطقه 5714    بدون درخواست
 9. خدابنده / کد منطقه 5723    1 درخواست
 10. افشار / کد منطقه 5725    1 درخواست
 11. زنجانرود / کد منطقه 5731    1 درخواست
 12. ایجرود / کد منطقه 5734    بدون درخواست
 13. بزینه رود / کد منطقه 5743    بدون درخواست
 14. انگوران / کد منطقه 5745    بدون درخواست
 15. سجاسرود / کد منطقه 5747    1 درخواست