سامانه جابجایی فرهنگیان

به راحتی درخواست جابجایی خود را ثبت کنید
درخواست‌های دیگران را ببنید و از آخرین درخواست‌ها در کانال تلگرامی مطلع شوید

خانه > استان‌ها و مناطق > چهارمحال و بختیاری / کد 31
  تعداد 4 درخواست در این استان ثبت شده است.
   
 1.   اداره کل آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری / کد منطقه 3100    بدون درخواست
 2.   شهرکرد ناحیه ۱ / کد منطقه 3101    بدون درخواست
 3.   شهرکرد ناحیه ۲ / کد منطقه 3102    بدون درخواست
 4.   کیار / کد منطقه 3104    بدون درخواست
 5.   بروجن / کد منطقه 3107    بدون درخواست
 6.   اردل / کد منطقه 3109    بدون درخواست
 7.   فارسان / کد منطقه 3112    بدون درخواست
 8.   کوهرنگ / کد منطقه 3115    بدون درخواست
 9.   لردگان / کد منطقه 3118    1 درخواست
 10.   فلارد / کد منطقه 3119    بدون درخواست
 11.   لاران / کد منطقه 3122    بدون درخواست
 12.   سامان / کد منطقه 3124    بدون درخواست
 13.   بن / کد منطقه 3126    بدون درخواست
 14.   میانکوه / کد منطقه 3127    2 درخواست
 15.   گندمان / کد منطقه 3129    1 درخواست
 16.   خانمیرزا / کد منطقه 3131    بدون درخواست
 17.   بلداجی / کد منطقه 3133    بدون درخواست
 18.   عشایری چهارمحال و بختیاری / کد منطقه 3144    بدون درخواست