سامانه جابجایی فرهنگیان

به راحتی درخواست جابجایی خود را ثبت کنید
درخواست‌های دیگران را ببنید و از آخرین درخواست‌ها در کانال تلگرامی مطلع شوید

معرفی
سامانه جابجایی فرهنگیان به همکاران فرهنگی سراسر کشور کمک می‌کند متقاضیان جابجایی درون استانی و برون استانی مورد نظر خود را به راحتی جستجو کنند. شما با ثبت درخواست در این سامانه این شانس را خواهید داشت که در نتایج جستجوی گوگل دیده شوید در این صورت شانس دیده شدن درخواست شما و پیدا شدن مورد برای جابجایی افزایش زیادی خواهد یافت.
جستجو
خانه / لیست مناطق آذربایجان شرقی / کد 18

لیست مناطق آموزش و پرورش آذربایجان شرقی به همراه آدرس وب سایت هر کدام از مناطق در این صفحه ارائه شده است. با کلیک بر روی نام هر منطقه وارد وب سایت آموزش و پرورش آن منطقه از آذربایجان شرقی خواهید شد و با کلیک بر روی درخواست‌های ثبت شده روبروی نام هر منطقه، می‌توانید درخواست‌های جابجایی ثبت شده برای آن منطقه را در سامانه جابجایی فرهنگیان مشاهده نمایید.

  تعداد 8 درخواست در این استان ثبت شده است.
 1. اداره کل آموزش و پرورش آذربایجان شرقی / کد منطقه 1800    بدون درخواست
 2. تبریز ناحیه ۱ / کد منطقه 1801    بدون درخواست
 3. تبریز ناحیه ۲ / کد منطقه 1802    1 درخواست
 4. تبریز ناحیه ۳ / کد منطقه 1803    1 درخواست
 5. تبریز ناحیه ۴ / کد منطقه 1804    1 درخواست
 6. تبریز ناحیه ۵ / کد منطقه 1805    بدون درخواست
 7. اسکو / کد منطقه 1810    بدون درخواست
 8. آذرشهر / کد منطقه 1813    بدون درخواست
 9. بستان آباد / کد منطقه 1815    بدون درخواست
 10. شبستر / کد منطقه 1817    بدون درخواست
 11. صوفیان / کد منطقه 1818    بدون درخواست
 12. هریس / کد منطقه 1820    بدون درخواست
 13. مهربان / کد منطقه 1821    بدون درخواست
 14. خواجه / کد منطقه 1823    بدون درخواست
 15. خسرو شاه / کد منطقه 1825    بدون درخواست
 16. گوگان / کد منطقه 1827    بدون درخواست
 17. اهر / کد منطقه 1832    بدون درخواست
 18. هوراند / کد منطقه 1833    بدون درخواست
 19. ورزقان / کد منطقه 1835    2 درخواست
 20. خاروانا / کد منطقه 1836    بدون درخواست
 21. خداآفرین / کد منطقه 1837    بدون درخواست
 22. کاغذکنان / کد منطقه 1838    بدون درخواست
 23. کلیبر / کد منطقه 1839    بدون درخواست
 24. سراب / کد منطقه 1854    بدون درخواست
 25. مراغه / کد منطقه 1857    بدون درخواست
 26. عجب شیر / کد منطقه 1859    بدون درخواست
 27. بناب / کد منطقه 1861    1 درخواست
 28. ملکان / کد منطقه 1863    1 درخواست
 29. مرند / کد منطقه 1865    بدون درخواست
 30. جلفا / کد منطقه 1867    بدون درخواست
 31. تسوج / کد منطقه 1869    بدون درخواست
 32. میانه / کد منطقه 1877    بدون درخواست
 33. کندوان / کد منطقه 1878    بدون درخواست
 34. ترکمانچای / کد منطقه 1879    بدون درخواست
 35. هشترود / کد منطقه 1884    بدون درخواست
 36. چاراویماق / کد منطقه 1887    بدون درخواست
 37. عشایری آذربایجان شرقی / کد منطقه 1889    1 درخواست
 38. تیکمه داش / کد منطقه 1891    بدون درخواست
 39. نظرکهریز / کد منطقه 1893    بدون درخواست
 40. ایلخچی / کد منطقه 1895    بدون درخواست