سامانه جابجایی فرهنگیان

به راحتی درخواست خود را برای جابجایی ثبت کنید
به راحتی با کلیک بر روی نام هر استان و مناطق آن، تمام درخواست‌های ثبت شده در هر منطقه را مشاهده کنید
پس از پیدا شدن فرد متقاضی جابجایی متناسب با نیاز شما، از طریق پیامک به شما اطلاع رسانی خواهد شد
بر خلاف گروه‌های تلگرامی، پس از پیدا شدن مورد جابجایی، هیچ مبلغ اضافه‌ای برای اطلاعات تماس از شما دریافت نمی‌کنیم

خانه / لیست مناطق خراسان رضوی / کد 16
  تعداد 7 درخواست در این بخش ثبت شده است.
 1. اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی / کد منطقه 1600    1 درخواست
 2. مشهد ناحیه ۱ / کد منطقه 1601    1 درخواست
 3. مشهد ناحیه ۲ / کد منطقه 1602    بدون درخواست
 4. مشهد ناحیه ۳ / کد منطقه 1603    بدون درخواست
 5. مشهد ناحیه ۴ / کد منطقه 1604    1 درخواست
 6. مشهد ناحیه ۵ / کد منطقه 1605    بدون درخواست
 7. مشهد ناحیه ۶ / کد منطقه 1606    1 درخواست
 8. مشهد ناحیه ۷ / کد منطقه 1607    بدون درخواست
 9. احمدآباد / کد منطقه 1609    بدون درخواست
 10. تبادکان / کد منطقه 1610    بدون درخواست
 11. طرقبه / کد منطقه 1611    بدون درخواست
 12. فریمان / کد منطقه 1612    بدون درخواست
 13. کلات / کد منطقه 1613    بدون درخواست
 14. چناران / کد منطقه 1614    بدون درخواست
 15. خوشاب / کد منطقه 1615    بدون درخواست
 16. سرخس / کد منطقه 1616    بدون درخواست
 17. اسفراین / کد منطقه 1618    بدون درخواست
 18. بجنورد / کد منطقه 1620    بدون درخواست
 19. سربیشه / کد منطقه 1621    بدون درخواست
 20. جاجرم / کد منطقه 1622    بدون درخواست
 21. راز و جرگلان / کد منطقه 1624    بدون درخواست
 22. مانه و سملقان / کد منطقه 1626    بدون درخواست
 23. بیرجند / کد منطقه 1628    بدون درخواست
 24. درمیان / کد منطقه 1630    بدون درخواست
 25. رضویه / کد منطقه 1632    بدون درخواست
 26. نهبندان / کد منطقه 1635    بدون درخواست
 27. تایباد / کد منطقه 1637    بدون درخواست
 28. تربت جام / کد منطقه 1639    بدون درخواست
 29. صالح آباد / کد منطقه 1641    بدون درخواست
 30. زیرکوه حاجی آباد / کد منطقه 1642    بدون درخواست
 31. تربت حیدریه / کد منطقه 1643    بدون درخواست
 32. زاوه / کد منطقه 1644    1 درخواست
 33. رشتخوار / کد منطقه 1645    بدون درخواست
 34. گل بهار / کد منطقه 1646    بدون درخواست
 35. میان جلگه / کد منطقه 1647    بدون درخواست
 36. خواف / کد منطقه 1649    بدون درخواست
 37. درگز / کد منطقه 1651    بدون درخواست
 38. نوخندان / کد منطقه 1653    بدون درخواست
 39. سبزوار / کد منطقه 1655    بدون درخواست
 40. ششتمد / کد منطقه 1656    بدون درخواست
 41. زبرخان / کد منطقه 1657    بدون درخواست
 42. جغتای / کد منطقه 1659    بدون درخواست
 43. شیروان / کد منطقه 1661    بدون درخواست
 44. جوین / کد منطقه 1662    بدون درخواست
 45. فردوس / کد منطقه 1663    بدون درخواست
 46. تحت جلگه / کد منطقه 1664    بدون درخواست
 47. بشرویه / کد منطقه 1665    بدون درخواست
 48. باخرز / کد منطقه 1666    بدون درخواست
 49. سرایان / کد منطقه 1668    بدون درخواست
 50. قوچان / کد منطقه 1670    بدون درخواست
 51. داورزن / کد منطقه 1671    بدون درخواست
 52. کاشمر / کد منطقه 1673    بدون درخواست
 53. کوهسرخ / کد منطقه 1675    بدون درخواست
 54. بردسکن / کد منطقه 1676    بدون درخواست
 55. گناباد / کد منطقه 1678    بدون درخواست
 56. بجستان / کد منطقه 1680    بدون درخواست
 57. طبس / کد منطقه 1686    بدون درخواست
 58. فاروج / کد منطقه 1687    بدون درخواست
 59. قائنات / کد منطقه 1688    بدون درخواست
 60. جلگه رخ / کد منطقه 1689    بدون درخواست
 61. نیشابور / کد منطقه 1690    1 درخواست
 62. خوسف / کد منطقه 1691    بدون درخواست
 63. سرولایت / کد منطقه 1692    بدون درخواست
 64. مه ولات / کد منطقه 1694    بدون درخواست
 65. دستگردان / کد منطقه 1695    بدون درخواست
 66. عشایری خراسان / کد منطقه 1696    بدون درخواست
 67. کدکن / کد منطقه 1697    1 درخواست
 68. خلیل آباد / کد منطقه 1698    بدون درخواست
 69. ذخیره خراسان رضوی / کد منطقه 1699    بدون درخواست
معرفی
سامانه جابجایی فرهنگیان یک پروژه شخصی و غیر رسمی است که به همکاران فرهنگی سراسر کشور کمک می‌کند متقاضیان جابجایی درون استانی و برون استانی مورد نظر خود را به راحتی جستجو کنند. امیدوارم هدیه کوچکی باشد به همه همکاران فرهنگی عزیزی که در این شغل شریف ایفای خدمت می‌کنند.
برچسب‌ها

سامانه جابجایی فرهنگیان

سامانه نقل و انتقالات فرهنگیان

نقل و انتقالات فرهنگیان

نقل و انتقالات

آخرین اخبار نقل و انتقالات

انتقال برون استانی

انتقال درون استانی

جابجایی فرهنگیان

سامانه نقل و انتقالات فرهنگیان کشور

درون استانی و برون استانی

بخشنامه نقل و انتقالات ۱۴۰۳

سایت ثبت نام نقل و انتقالات فرهنگیان

منابع آزمون دولینگو

نقل و انتقالات فرهنگیان شهر تهران

نقل و انتقالات فرهنگیان شهر تهران

نقل و انتقالات فرهنگیان شهرستانهای تهران

نقل و انتقالات فرهنگیان استان مرکزی

نقل و انتقالات فرهنگیان استان خراسان رضوی

نقل و انتقالات فرهنگیان استان اصفهان

نقل و انتقالات فرهنگیان استان آذربایجان شرقی

نقل و انتقالات فرهنگیان استان اردبیل

نقل و انتقالات فرهنگیان استان مازندران

نقل و انتقالات فرهنگیان استان خراسان شمالی

نقل و انتقالات فرهنگیان استان خراسان جنوبی

نقل و انتقالات فرهنگیان استان فارس

نقل و انتقالات فرهنگیان استان البرز

نقل و انتقالات فرهنگیان استان قم

نقل و انتقالات فرهنگیان استان گلستان

نقل و انتقالات فرهنگیان استان آذربایجان غربی

نقل و انتقالات فرهنگیان استان چهارمحال و بختیاری

نقل و انتقالات فرهنگیان استان ایلام

نقل و انتقالات فرهنگیان استان کرمانشاه

نقل و انتقالات فرهنگیان استان خوزستان

نقل و انتقالات فرهنگیان استان گیلان

نقل و انتقالات فرهنگیان استان کرمان

نقل و انتقالات فرهنگیان استان کهکیلوی و بویراحمد

نقل و انتقالات فرهنگیان استان یزد

نقل و انتقالات فرهنگیان استان قزوین

نقل و انتقالات فرهنگیان استان هرمزگان

نقل و انتقالات فرهنگیان استان بوشهر

نقل و انتقالات فرهنگیان استان لرستان

نقل و انتقالات فرهنگیان استان همدان

نقل و انتقالات فرهنگیان استان زنجان

نقل و انتقالات فرهنگیان استان کردستان

نقل و انتقالات فرهنگیان استان سمنان

بخشنامه نقل و انتقالات فرهنگیان ۱۴۰۳