سامانه جابجایی فرهنگیان

به راحتی درخواست جابجایی خود را ثبت کنید
درخواست‌های دیگران را ببنید و از آخرین درخواست‌ها در کانال تلگرامی مطلع شوید

معرفی
سامانه جابجایی فرهنگیان به همکاران فرهنگی سراسر کشور کمک می‌کند متقاضیان جابجایی درون استانی و برون استانی مورد نظر خود را به راحتی جستجو کنند. شما با ثبت درخواست در این سامانه این شانس را خواهید داشت که در نتایج جستجوی گوگل دیده شوید در این صورت شانس دیده شدن درخواست شما و پیدا شدن مورد برای جابجایی افزایش زیادی خواهد یافت.
جستجو
خانه / لیست مناطق خراسان رضوی / کد 16

لیست مناطق آموزش و پرورش خراسان رضوی به همراه آدرس وب سایت هر کدام از مناطق در این صفحه ارائه شده است. با کلیک بر روی نام هر منطقه وارد وب سایت آموزش و پرورش آن منطقه از خراسان رضوی خواهید شد و با کلیک بر روی درخواست‌های ثبت شده روبروی نام هر منطقه، می‌توانید درخواست‌های جابجایی ثبت شده برای آن منطقه را در سامانه جابجایی فرهنگیان مشاهده نمایید.

  تعداد 24 درخواست در این استان ثبت شده است.
 1. اداره کل آموزش و پرورش استان خراسان رضوی / کد منطقه 1600    1 درخواست
 2. مشهد ناحیه ۱ / کد منطقه 1601    1 درخواست
 3. مشهد ناحیه ۲ / کد منطقه 1602    2 درخواست
 4. مشهد ناحیه ۳ / کد منطقه 1603    بدون درخواست
 5. مشهد ناحیه ۴ / کد منطقه 1604    4 درخواست
 6. مشهد ناحیه ۵ / کد منطقه 1605    1 درخواست
 7. مشهد ناحیه ۶ / کد منطقه 1606    1 درخواست
 8. مشهد ناحیه ۷ / کد منطقه 1607    بدون درخواست
 9. احمدآباد / کد منطقه 1609    بدون درخواست
 10. تبادکان / کد منطقه 1610    2 درخواست
 11. طرقبه / کد منطقه 1611    بدون درخواست
 12. فریمان / کد منطقه 1612    بدون درخواست
 13. کلات / کد منطقه 1613    بدون درخواست
 14. چناران / کد منطقه 1614    بدون درخواست
 15. خوشاب / کد منطقه 1615    بدون درخواست
 16. سرخس / کد منطقه 1616    بدون درخواست
 17. رضویه / کد منطقه 1632    1 درخواست
 18. تایباد / کد منطقه 1637    بدون درخواست
 19. تربت جام / کد منطقه 1639    بدون درخواست
 20. صالح آباد / کد منطقه 1641    بدون درخواست
 21. تربت حیدریه / کد منطقه 1643    1 درخواست
 22. زاوه / کد منطقه 1644    1 درخواست
 23. رشتخوار / کد منطقه 1645    1 درخواست
 24. گل بهار / کد منطقه 1646    بدون درخواست
 25. میان جلگه / کد منطقه 1647    بدون درخواست
 26. خواف / کد منطقه 1649    2 درخواست
 27. درگز / کد منطقه 1651    بدون درخواست
 28. نوخندان / کد منطقه 1653    بدون درخواست
 29. سبزوار / کد منطقه 1655    1 درخواست
 30. ششتمد / کد منطقه 1656    بدون درخواست
 31. زبرخان / کد منطقه 1657    بدون درخواست
 32. جغتای / کد منطقه 1659    بدون درخواست
 33. جوین / کد منطقه 1662    بدون درخواست
 34. فیروزه (تخت جلگه) / کد منطقه 1664    بدون درخواست
 35. باخرز / کد منطقه 1666    بدون درخواست
 36. قوچان / کد منطقه 1670    بدون درخواست
 37. داورزن / کد منطقه 1671    بدون درخواست
 38. کاشمر / کد منطقه 1673    بدون درخواست
 39. کوهسرخ / کد منطقه 1675    بدون درخواست
 40. بردسکن / کد منطقه 1676    1 درخواست
 41. گناباد / کد منطقه 1678    بدون درخواست
 42. بجستان / کد منطقه 1680    بدون درخواست
 43. جلگه رخ / کد منطقه 1689    بدون درخواست
 44. نیشابور / کد منطقه 1690    1 درخواست
 45. سرولایت / کد منطقه 1692    بدون درخواست
 46. مه ولات / کد منطقه 1694    1 درخواست
 47. کدکن / کد منطقه 1697    2 درخواست
 48. خلیل آباد / کد منطقه 1698    بدون درخواست